#Virus nCoV

7 kết quả phù hợp

Vừa nghe thuyết minh, vừa tận mắt nhìn hiện vật, học sinh thêm hiểu và yêu môn Lịch sử.

Học qua trải nghiệm: Nhờ học hay, học sinh... hay học

GD&TĐ - Trong kế hoạch đổi mới phương pháp dạy học phát huy năng lực, phẩm chất của học sinh, Trường THCS Chu Văn An (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã hướng tới tiếp cận dạy học tích hợp Lịch sử - Địa lý, từ năm học 2021 - 2022.