#văn hóa Việt Nam

23 kết quả phù hợp

Ảnh minh họa/INT.

Ngoại giao văn hóa

GD&TĐ - Ngoại giao văn hóa được coi là một lĩnh vực quan trọng trong chính sách đối ngoại, được triển khai sâu rộng ở nhiều cấp độ và địa bàn trong cả nước.
Triển lãm diễn ra từ ngày 16 - 27/11, tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam.

Bản sắc văn hóa “định vị” vai trò quốc gia

GD&TĐ - Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ nhất năm 1946 từng nói “Văn hóa soi đường quốc dân đi”, khẳng định tầm quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng phát triển đất nước,...
Hội thảo trực tuyến thu hút nhiều đạo diễn và nhà làm phim đóng góp ý kiến. Ảnh Nguyễn Hoàng Điệp.

Điện ảnh Việt: Đi mãi chưa thành… đường!

GD&TĐ - Trong khi Luật Điện ảnh sửa đổi đang được thảo luận và chỉnh sửa, giới làm phim Việt Nam đã tổ chức tọa đàm online nhằm đưa ra kiến nghị đóng góp cho dự thảo.