#Văn hóa

189 kết quả phù hợp

Văn hóa uống rượu bia cần được nhìn nhận một cách có trách nhiệm.

Văn hóa và trách nhiệm

GD&TĐ - Những cuộc rượu quá đà, thúc ép nhau dẫn đến nhiều hệ luỵ, thậm chí vi phạm pháp luật.
Chương trình ưu tiên bảo vệ, bảo tồn, tôn tạo di sản, giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể đang bị suy giảm, xuống cấp. Ảnh minh họa.

'Đại công trình' văn hóa Việt Nam

GD&TĐ - Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có chỉ đạo, giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa.