#tuyển sinh vào lớp 1

12 kết quả phù hợp

Tỉ lệ HS vào lớp 1 hàng năm tại huyện Quản Bạ - Hà Giang luôn đạt từ 99,9 -100%.

Tuyển sinh đầu cấp tại miền núi: Hóa giải điểm khó

Công tác tuyển sinh đầu cấp tại nhiều địa phương đã và đang gấp rút hoàn tất. Ở nhiều nơi dù điều kiện kinh tế, xã hội còn khó khăn, song nhà trường, thầy cô nỗ lực vận động để duy trì tỉ lệ 100% học sinh (HS) vào lớp 1.