#Trẻ em dân tộc thiểu số

3 kết quả phù hợp

Các trường mầm non vùng khó cần nhiều sự hỗ trợ để thu hẹp khoảng cách giáo dục.

Giáo dục mầm non vùng khó cần được hỗ trợ toàn diện

GD&TĐ - Giáo dục mầm non vùng khó vốn phải đối mặt với nhiều thách thức nay càng khó khăn sau khủng hoảng dịch Covid-19. Hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non vùng khó là nguồn động viên tích cực đối với thầy trò nơi đây.