#trao quà

50 kết quả phù hợp

Học sinh vùng biên phấn khởi khi nhận những phần quà Tết.

Mang Tết đến trò vùng biên

GD&TĐ - Thương học sinh vùng biên khó khăn, thiếu thốn... nhóm thiện nguyện mang những phần quà ý nghĩa đến tặng cho các em, người dân dịp Tết.