#Thuốc phiện

21 kết quả phù hợp

Khun Sa (phải) là trùm ma túy khu vực Tam giác Vàng.

Cuộc đời ông trùm ma túy khu vực Tam giác Vàng

GD&TĐ - Với tham vọng thành lập một nhà nước độc lập, Khun Sa (1933 - 2007) đã tập hợp đội quân tinh nhuệ, trang bị vũ khí hạng nặng và thu phục những người dân bộ tộc thiểu số.