#thủ tục hành chính

27 kết quả phù hợp

Ảnh minh họa/INT

Khó khăn không đáng có!

GD&TĐ - Trong bối cảnh hiện nay mà doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn về thủ tục hành chính và môi trường kinh doanh - đây là điều không nên có.
Giảm các thủ tục hành chính phục vụ nhân dân thuận tiện.

Hà Nội bãi bỏ 520 thủ tục hành chính

GD&TĐ - Năm 2021, Hà Nội đã tập trung rà soát, đánh giá 5 nhóm thủ tục hành chính; công bố danh mục 557 thủ tục hành chính, thay thế 150 thủ tục hành chính và bãi bỏ 520 thủ tục hành chính...
Bãi bỏ 58 thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư

Bãi bỏ 58 thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Quyết định số 701/QĐ-BKHĐT công bố thủ tục hành chính mới và bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Ảnh minh họa/INT

Món quà đặc biệt!

GD&TĐ - Nộp hồ sơ khi chỉ còn vài tiếng nữa là bước sang tuổi 14, một công dân ở thôn Bắc Hà, xã Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đã nhận món quà đặc biệt.