#Thời tiết nắng nóng

8 kết quả phù hợp

Chủ động phòng chống bệnh do nắng, nóng

Chủ động phòng chống bệnh do nắng, nóng

Thời tiết nắng, nóng là điều kiện rất thuận lợi cho các mầm bệnh phát triển, lây lan và gây bệnh… Để chủ động phòng bệnh liên quan đến nắng nóng, người dân cần thực hiện tốt các biện pháp đơn giản, hữu hiệu dưới đây.