Thể thao
Thể thao học đường
Hà Nội: Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng quận Hoàn Kiếm