Nữ thủ lĩnh thương hiệu thời trang KAM bước vào làng thời trang Việt bằng con số 0