#tăng năng suất lao động

2 kết quả phù hợp

Đào tạo nhân lực chất lượng cao là nhiệm vụ cấp bách đặt ra với Giaso dục nghề nghiệp.

Năng suất lao động Việt Nam thuộc nhóm thấp của châu Á

GD&TĐ - Thủ tướng vừa có cuộc họp với Bộ LĐ-TB&XH về những vấn đề, nội dung cấp bách cần giải quyết. Trong đó có nội dung, năng suất lao động của Việt Nam tuy tốc độ tăng nhanh nhưng vẫn thuộc nhóm thấp của châu Á.
Trả lương theo vị trí việc làm là bài toán lớn với các nhà quản lý. Ảnh minh họa

Tập trung cải cách tiền lương sau “4 lần lỡ hẹn”

GD&TĐ - Ông Bùi Sỹ Lợi – Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội cho rằng, cần xây dựng một sàn an sinh xã hội để làm căn cứ chính sách bảo vệ cho người dân không rơi vào hoàn cảnh khó khăn.