#Giải cứu

29 kết quả phù hợp

Ảnh minh họa/INT

"Giải cứu" trạm thu phí BOT!

GD&TĐ - Năm 2021, Bộ Giao thông và Vận tải đã từng đề xuất Nhà nước mua lại 7 dự án BOT giao thông bởi nhiều lý do.