#giáo viên dạy Thể dục

1 kết quả phù hợp

Học sinh Trường Tiểu học Trưng Trắc, Quận 11 trong giờ học thể dục. Ảnh: TG

Xóa tâm lý GD thể chất là môn phụ

GD&TĐ - Để xóa bỏ quan niệm Giáo dục thể chất là môn phụ, theo nhiều giáo viên, bộ môn này phải đi vào thực chất, thay đổi từ nhận thức của lãnh đạo nhà trường, giáo viên, phụ huynh học sinh, qua đó “hút” người học...