#chương trình GDPT mới 2018

4 kết quả phù hợp

Giáo viên Tây Ninh tham gia tập huấn SGK chương trình GDPT mới 2018 (Ảnh: tư liệu Sở GD&ĐT Tây Ninh)

Nỗ lực đảm bảo sách giáo khoa cho năm học mới

GD&TĐ - Nhằm đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch, vừa đảm bảo thực hiện tốt công tác tập huấn sử dụng SGK, Sở GD&ĐT Tây Ninh đã phối hợp với các Nhà xuất bản tổ chức tập huấn trực tuyến bồi dưỡng cho giáo viên.