#sự nghiệp đổi mới giáo dục

2 kết quả phù hợp

Sinh viên chia sẻ kỹ năng tác nghiệp.

Truyền thông giáo dục: Đi trước một bước

GD&TĐ - Vai trò quan trọng của công tác truyền thông trong quá trình thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT - nhân tố không thể thiếu giúp sự nghiệp đổi mới giáo dục đi tới thành công. 
Tạo động lực cho giáo viên phát triển năng lực nghề nghiệp.

Nghệ thuật quản trị nhân sự trong nhà trường

GD&TĐ - Một trong những yếu tố quan trọng để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 là đổi mới quản trị nhân sự trong nhà trường. Đây được xem là yếu tố tiên quyết, góp phần vào thành công đổi mới GD.