#sự kiện tuyệt chủng

4 kết quả phù hợp

Các sự kiện cách nhau khoảng 27,5 triệu năm.

“Nhịp đập” của Trái đất

GD&TĐ - Theo một nghiên cứu mới, hầu hết các sự kiện địa chất lớn trong lịch sử của Trái đất đều tập hợp vào khoảng 27,5 triệu năm. Đây là mô hình mà các nhà khoa học gọi là “nhịp đập của Trái đất”.