#quan thời xưa

4 kết quả phù hợp

Một đạo sắc ban hành thời vua Tự Đức triều Nguyễn. Ảnh minh họa.

Quyết định bổ nhiệm quan thời xưa như thế nào?

GD&TĐ - Ngày nay, mỗi khi bổ nhiệm cán bộ, các cơ quan, đơn vị đều có tờ quyết định đóng dấu đỏ trên giấy khổ A4. Vậy thời xưa, nếu được bổ nhiệm, quan lại sẽ lấy gì làm bằng chứng?