#quản lý di sản

2 kết quả phù hợp

Ảnh minh họa/INT

Trùng tu di tích – mừng ít lo nhiều

GD&TĐ - Tính từ đầu năm đến nay, Hà Nội đã có 111 di tích được đầu tư tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp từ nguồn ngân sách cũng như hoạt động xã hội hóa - với tổng kinh phí là 1.355 tỉ đồng.
Ảnh minh họa/INT

Đừng để bia đá vỡ oan!

GD&TĐ - Chỉ trong 9 tháng đầu năm 2020, đã có tới 16 vụ vi phạm xây dựng trong vùng đệm và vùng lõi Tràng An.