#Palestine

7 kết quả phù hợp

Ảnh minh họa/INT

Bồ câu tung cánh ở Trung Đông

GD&TĐ - Trong suốt nhiều thập kỷ kể từ khi lập quốc năm 1948, Israel chỉ thiết lập quan hệ được với hai quốc gia láng giềng trong thế giới Ả Rập là Ai Cập và Jordan.