#ông bùi văn linh

7 kết quả phù hợp

Em Linh Thị Hồng - HS Trường Tiểu học Ngọc Thanh C (thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) 
nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Gương sáng từ nghị lực và ý chí

GD&TĐ - Triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ngành Giáo dục đã có nhiều giải pháp tạo chuyển biến về nhận thức với đội ngũ cán bộ, GV, SV, HS.