#những cống hiến

2 kết quả phù hợp

Cô Nguyễn Thị Huỳnh Nga và học trò tại lớp học tình thương.

Giàu tâm huyết và nỗ lực cống hiến

GD&TĐ - Điển hình tiên tiến, mô hình, nhân tố mới là sức sống của các phong trào thi đua ngành Giáo dục. Từng con người cụ thể, với tâm huyết, nỗ lực và cống hiến đã góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ nền giáo dục đang trong đà đổi mới căn bản và toàn diện.