#nhiều cơ sở giáo dục đại học

2 kết quả phù hợp

ĐH Quốc gia Hà Nội thực hiện chương trình tọa đàm với chủ đề: Hướng dẫn một số nghiệp vụ sư phạm cơ bản trong dạy học trực tuyến ở tiểu học. (Ảnh: ĐH Quốc gia Hà Nội cung cấp).

Những khóa học “0 đồng”

GD&TĐ - Nhiều cơ sở giáo dục đại học có những hoạt động thiết thực, hướng tới cộng đồng nhằm hỗ trợ giáo viên phổ thông dạy – học trực tuyến hiệu quả. Phụ huynh và học sinh có nhu cầu cũng có thể tham gia.