#nhiệm vụ đào tạo

2 kết quả phù hợp

Ảnh minh họa

Khỏe từ bên trong

GD&TĐ - Việt Nam có 240 trường ĐH, học viện (không tính 31 trường thuộc Bộ Công an, Quốc phòng), 37 viện nghiên cứu khoa học được giao nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sĩ, 31 trường CĐ sư phạm và 2 trường trung cấp sư phạm.