Đoàn bác sĩ trẻ tình nguyện khám và phát quà cho 600 người dân Bến Tre
Xem thêm