#nhà soạn nhạc

2 kết quả phù hợp

Ferdinando Carulli do Julien Léopold Boily vẽ.

Ferdinando Carulli - Tây Ban cầm thủ Ý lừng danh

GD&TĐ - Từ thế kỷ XIX đến nay, trên khắp hoàn vũ, nhiều người nhập môn Tây Ban cầm cổ điển bằng giáo trình do nhà soạn nhạc và nhà sư phạm âm nhạc tài năng người Ý / Italia là Ferdinando Carulli (1770 - 1841) biên soạn.