#người đẹp Hoa Ban

3 kết quả phù hợp

Lễ hội Hoa Ban là hoạt động thường niên của tỉnh Điện Biên được tổ chức vào tháng 3 hằng năm (Ảnh: Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Điện Biên).

Lễ hội Hoa Ban ở Điện Biên diễn ra khi nào?

GD&TĐ - Điện Biên phấn đấu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Để thực hiện mục tiêu này, Lễ hội Hoa Ban và cuộc thi người đẹp Hoa Ban năm 2022 được xác định sẽ là một trong những hoạt động tiêu biểu.