#ngập úng

26 kết quả phù hợp

Vận hành hệ thống xử lý nước tại nhà máy nước mặt sông Đuống. Ảnh: Đăng Anh.

Giảm điểm úng ngập và thời gian úng ngập

Mưa lớn có thể xảy ra trên diện rộng, các đơn vị chức năng Hà Nội chủ động xây dựng phương án thoát nước mùa mưa và phòng, chống úng ngập, bảo đảm tiêu thoát nước, hạn chế phát sinh các điểm úng ngập.
Ảnh minh họa. Nguồn: IT

Hà Nội còn 11 điểm ngập úng khi có mưa lớn

GD&TĐ - Theo Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội, trong năm 2020 Hà Nội đã giảm được 5/16 điểm trọng điểm về ngập úng. Dự kiến, năm 2021 Hà Nội sẽ tiếp tục còn tồn đọng 11 trọng điểm về ngập úng.