#ngành GD&ĐT Quảng Nam

2 kết quả phù hợp

Sau 3 năm, Quảng Nam mới tổ chức kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục.

Tuyển dụng giáo viên ở Quảng Nam: Cơ hội cho thí sinh ngoại tỉnh

GD&TĐ - Kỳ thi tuyển viên chức ngành Giáo dục vào tháng 10, Quảng Nam có gần 1.800 chỉ tiêu tuyển dụng. Để công khai, minh bạch, Sở GD&ĐT chỉ đưa thông tin phân bổ chỉ tiêu tuyển dụng và nơi công tác, ứng viên dựa vào kết quả kỳ thi để xếp nguyện vọng ưu tiên.