#mô hình bồi dưỡng giáo viên mới

6 kết quả phù hợp

Tập huấn giáo viên theo Chương trình ETEP tại Quảng Ngãi.

Mô hình bồi dưỡng giáo viên mới: Nhiều điểm khác biệt

GD&TĐ - Xây dựng bài bản, sự phong phú các hình thức thể hiện của tài liệu tập huấn GV và tài liệu tập huấn được số hóa được cho là một trong những điểm mới quan trọng, tạo nên hiệu quả của hoạt động bồi dưỡng, tập huấn.