#lịch trình di chuyển

13 kết quả phù hợp

Ảnh minh họa/INT.

Bớt di chuyển giùm!

GD&TĐ - Nhìn lịch trình di chuyển của một số bệnh nhân vừa dương tính với SARS-CoV-2 mà thật sự ái ngại.
Ảnh minh họa.

Ca nhiễm COVID-19 đi nhiều địa điểm tại TP.HCM

GD&TĐ - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) đã nhận được thông tin về một trường hợp có kết quả dương tính với COVID-19 ở Đà Nẵng. Trước đó, người này đã đi đến nhiều địa điểm tại TP.HCM.