#lịch sử khoa bảng Việt Nam

2 kết quả phù hợp

Trong 74 tiến sĩ là học trò thầy Trần Ích Phát, nhiều người sau giữ các chức vụ quan trọng triều đình nhà Lê.

Người thầy của 3 Trạng nguyên và 71 tiến sĩ

GD&TĐ - Thầy đồ Trần Ích Phát, quê làng Triều Dương (Chí Linh, Hải Dương) là một nhà sư phạm tài năng - giữ kỷ lục về số lượng học trò đỗ Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa trong lịch sử khoa bảng Việt Nam.