#kiều bào

5 kết quả phù hợp

Nhà văn Mai Lâm, nhà văn Lê Minh Hà và nhà văn Thuận.

Văn học xa xứ vẫn bền bỉ mạch nguồn

GD&TĐ - Những cây bút người Việt, hoặc gốc Việt văn đang sống, làm việc ở nước ngoài đã viết lên những tác phẩm ở nhiều thể loại khác nhau. Đa số đều viết bằng tiếng Việt và gửi về xuất bản ở trong nước.