#kiểm dịch

9 kết quả phù hợp

Ảnh minh họa.

Tăng cường kiểm dịch y tế biên giới

GD&TĐ - Bộ Y tế ban hành văn bản yêu cầu tăng cường kiểm dịch y tế biên giới để ngăn chặn dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, mới nổi xâm nhập nước ta.