#Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

9 kết quả phù hợp

Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng phát biểu tại hội thảo. Ảnh: TTXVN

Phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong bối cảnh mới

GD&TĐ - Chặng đường 90 năm qua của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu, để từ đó có được những định hướng xây dựng và phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong bối cảnh mới.