#học tập

22 kết quả phù hợp

Học sinh trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên) học tập tại phòng vi tính

Trường nội trú - ngôi nhà an toàn mùa dịch

GD&TĐ - Để chương trình năm học được triển khai đúng kế hoạch, thầy cô giáo các nhà trường nội trú tại Thái Nguyên đang nỗ lực hết khả năng, đảm bảo môi trường sinh hoạt, học tập an toàn mùa dịch cho học trò.