#học sinh THPT

26 kết quả phù hợp

Định hướng lộ trình tương lai cho học sinh ngay từ đầu cấp 3 là rất quan trọng

'Tư duy xây dựng bản đồ cuộc đời' cho học sinh THPT

GD&TĐ - “Tư duy xây dựng bản đồ cuộc đời” là chương trình định hướng đầu khóa khác biệt của trường THPT Phạm Ngũ Lão giúp học sinh hiểu về bản thân và xác lập kế hoạch nghề nghiệp trong tương lai.