#học sinh dân tộc

50 kết quả phù hợp

Học sinh dân tộc cần được tăng cường nhiều kỹ năng sống.

Tăng cường kỹ năng cho học sinh dân tộc

GD&TĐ - Đối với học sinh dân tộc hạn chế trong giao tiếp, kỹ năng sống ít thì việc tăng cường kĩ năng tự bảo vệ bản thân cần được nhà trường chú trọng.
Cần áp dụng nhiều phương pháp dạy học với học sinh dân tộc.

Nhiều thách thức từ dạy học song ngữ

GD&TĐ - Việc triển khai giáo dục song ngữ trên cơ sở tiếng mẹ đẻ có ý nghĩa quan trọng với học sinh dân tộc, song thực tế còn nhiều tồn tại thách thức.