#giảng dạy online

4 kết quả phù hợp

Một buổi tư vấn trong chuỗi Chương trình có chủ đề “Your Future - Your Choice” của HUTECH. Ảnh: T.G

Tìm đường vượt khó: Tìm lối đi riêng

GD&TĐ - Dịch Covid-19 kéo dài làm thay đổi kế hoạch học tập, tuyển sinh năm 2020 - 2021 của cơ sở GD. Để thích ứng với tình hình dịch bệnh, các trường ĐH - CĐ buộc phải tìm hướng đi riêng trong công tác dạy học và tuyển sinh.