#Gia Công

2 kết quả phù hợp

Ông Lý Phú Cát dựng nhà giữa rừng để yên tĩnh làm nghề chạm bạc.

Lưu giữ nghề chạm bạc của người Dao Tiền

GD&TĐ - Người Dao Tiền rất coi trọng trang sức bằng bạc, đặc biệt trong trang phục của phụ nữ. Tuy nhiên, theo dòng chảy thời gian, cuộc sống hiện đại đã ảnh hưởng ít nhiều đến nghề chạm bạc.