#gen

5 kết quả phù hợp

Nhận dạng gen kháng virus bệnh khảm lá ở cây sắn giúp tạo ra các giống sắn năng suất cao, chất lượng tốt, chống chọi sâu bệnh.

Tìm ra gen kháng bệnh khảm lá ở cây sắn

GD&TĐ - Tìm ra gen kháng bệnh khảm lá ở cây sắn là giải pháp bền vững phát triển loại cây lương thực này mà không tốn chi phí sử dụng các biện pháp khác.