#Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh

15 kết quả phù hợp

Hơn 2.000 học sinh, sinh viên tham gia ngày hội kỹ năng.

Ngày hội kỹ năng - Sư phạm Huế

GD&TĐ - Ngày 26/3, Trường ĐH Sư phạm (ĐH Huế) tổ chức Chương trình “Ngày hội kỹ năng - Sư phạm Huế” năm 2022 với chủ đề “Sinh viên Đại học Sư phạm, Đại học Huế - Tuổi trẻ sáng tạo”.