#đoàn kiểm tra

14 kết quả phù hợp

 Đoàn kiểm tra số 1 kiểm tra tại trường Mầm non Hồng Giang (huyện Lục Ngạn).

Bắc Giang sẵn sàng cho năm học mới

GD&TĐ - Các trường học ở Bắc Giang đã lên kế hoạch ứng phó, chuẩn bị tốt nhất các điều kiện, sẵn sàng cho năm học 2021-2022 diễn ra an toàn, hiệu quả.