#điều chỉnh

21 kết quả phù hợp

Giá xăng RON 95-III giảm nhẹ so với kỳ điều chỉnh trước, có giá 24.800 đồng

Giá xăng giảm nhẹ vào chiều 4/4

GD&TĐ - Chiều 4/4, Bộ Công Thương công bố điều hành giá xăng dầu với mức giảm giá xăng và tăng giá các mặt hàng dầu.
Giá xăng điều chỉnh về dưới 24.000 đồng/lít chiều 22/2.

Giá xăng về dưới 24.000 đồng/lít

GD&TĐ - Giá xăng ngày 22/2, giảm theo xu hướng thế giới, mức giảm dao động từ 300 đồng đến 451 đồng/lít, về dưới 24.000 đồng/lít.