#dịch Covid-19 ở Bắc Ninh

23 kết quả phù hợp

Ảnh minh họa.

Bắc Ninh bắt đầu đi chợ "tem phiếu"

GD&TĐ - Nhằm triển khai biện pháp phòng chống dịch COVID-19, UBND tỉnh Bắc Ninh có văn bản chỉ đạo việc áp dụng phát thẻ đi chợ cho người dân.