#dạy người

4 kết quả phù hợp

Lai Châu chú trọng dạy học gắn với nâng cao đạo đức cho học sinh.

Linh hoạt phương thức dạy chữ đi đôi với dạy người

GD&TĐ - Những năm qua, ngành GD&ĐT tỉnh Lai Châu đã đề cao tính gương mẫu của cán bộ, nhà giáo trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh. Toàn ngành đã triển khai hiệu quả bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học.