#đẩy mạnh công tác tư vấn hướng nghiệp

2 kết quả phù hợp

Hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho học sinh.

Phát huy tự tư vấn hướng nghiệp cho học sinh

GD&TĐ - Thay vì mời chuyên gia hay chờ tổ chức, trường đại học về tư vấn hướng nghiệp thì trường THPT Mỹ Lộc (Nam Định) chủ động kết hợp hình thức tư vấn trong đó chú trọng thực hiện tự tư vấn, tư vấn thường xuyên...