#đào tạo nghề Logistics

2 kết quả phù hợp

Học sinh xem thông tin về ngành nghề xét tuyển vào đại học tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. 	Ảnh: INT

Giải bài toán nguồn nhân lực ngành Logistics

GD&TĐ - Ngành Logistics Việt Nam có tốc độ tăng trưởng trung bình khoảng 12 - 14%/năm, cao gần gấp đôi so với mức chung của cả nền kinh tế. Tuy nhiên, nguồn nhân lực cung cấp cho ngành này đang khan hiếm.