#Dân ca Quan họ Bắc Ninh

2 kết quả phù hợp

Liền chị Bắc sông Cầu. Ảnh: TG.

Quan họ Bắc sông Cầu

GD&TĐ - Miền quê Kinh Bắc xưa, nay là Bắc Giang - Bắc Ninh được ngăn chia bởi dòng sông Cầu (sông Như Nguyệt), trong đó bờ Nam thuộc tỉnh Bắc Ninh còn bên này là Bắc Giang.