#Đại học Hải Phòng

6 kết quả phù hợp

Trường Đại học Hải Phòng bổ nhiệm 2 hiệu phó

Bổ nhiệm 2 hiệu phó Trường Đại học Hải Phòng

GD&TĐ Ông Trần Quốc Tuấn-TS, giảng viên chính, Trưởng khoa Giáo dục Tiểu học và Mầm non và bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn- TS, giảng viên chính, Trưởng phòng. KHCN vừa được bổ nhiệm là hiệu phó Trường Đại học Hải Phòng.